MB Sprinter 516 låg entré, med plats för en rullstol, 16+3 platser.

Ring för info.


Andreas Nilsson
Telefon: +46 70 -248 38 58
Mail:
andreas@mskbuss.se

Tony Althén
Telefon: + 46 76- 320 14 58
Mail:
tony@mskbuss.se

Stacks Image 70
Stacks Image 72
Stacks Image 78
Stacks Image 80
Stacks Image 82
Stacks Image 84
Stacks Image 74
Stacks Image 76
Stacks Image 119
Stacks Image 122
Stacks Image 125
Stacks Image 127
Stacks Image 130
Stacks Image 132
Stacks Image 135
Stacks Image 138